ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 กุมภาพันธ์ 2555 / 17:14:07  
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย แถลงข่าว โครงการความร่วมมือการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย แถลงข่าว โครงการความร่วมมือการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย แถลงข่าว โครงการความร่วมมือการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสถาบัน British Council และ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดแถลงข่าว โครงการความร่วมมือการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร ผู้บริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย Mr.Duncan Wilsonผู้บริหารสถาบัน British Council และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เหรียญ หล่อ วิมงคล ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามข้อตกลง ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า งานในครั้งนี้เป็นโครงการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนเรยีนา สถาบัน British Council และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของโรงเรียนเรยีนา สถาบัน British Council จะเข้ามาดูแลในเรื่องภาษาอังกฤษ ส่วนสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะช่วยดูแลภาษาต่างๆ ในประเทศอาเซียน ทั้ง ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น หรือแม้แต่ ภาษาบาฮาซ่า ซึ่งเป็นภาษาที่มีคนใช้มากถึง 240 ล้านคนในอินโดนีเซีย เพื่อการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน แม้มาตรฐานการสอนภาษาของแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกัน แต่ทุกฝ่ายก็พยายามที่จะทำโครงการพัฒนาภาษาแก่นักเรียนให้เกิดเป็นรูปธรรม และให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนภาษา ให้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนเรยีนาชาลีวิทยาลัย เป็น Women in ASEAN Community โดยให้มีความรู้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน ให้มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และด้านอื่นๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน และให้มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูล เพื่อให้เกิดทักษะใหม่ๆ ผ่านสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ครอบคลุม ตั้งแต่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข่าวโดย : กนกรัตน์ ปัญญา
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738