ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มีนาคม 2555 / 14:51:39  
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัด "โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 80 ชุมชน"
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 80 ชุมชนขึ้น

นายชมพู มหันตะกาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 80 ชุมชนขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ ส่วนรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ โทรศัพท์ 0-278-8453 หรือ 0-2278-8400-19 ต่อ 1551-3 และ 1708

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.มส.
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738