ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 มีนาคม 2555 / 14:45:49  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะยา มอบปัจจัยการผลิตหอมแดงแก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคใบจุดสีม่วงในหอมแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะยา มอบปัจจัยการผลิตหอมแดงแก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคใบจุดสีม่วงในหอมแดง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะยา มอบปัจจัยการผลิตหอมแดงแก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคใบจุดสีม่วงในหอมแดง ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน โรคพืชระบาด (โรคใบจุดสีม่วงในหอมแดง)

วันนี้ (28 มี.ค.55) ที่เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มอบปัจจัยการผลิตหอมแดงให้แก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคระบาดในพืช ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน โรคพืชระบาด (โรคใบจุดสีม่วงในหอมแดง) โดยมีเกษตรกรที่ประสบภัยจากโรคระบาดในพืช กว่า 100 คน ทั้ง 9 หมู่บ้านในตำบลแม่กา เข้ารับมอบปัจจัยการผลิตฯ ในครั้งนี้
นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ในพื้นที่ตำบลแม่กามีเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงจำนวน 103 ราย พื้นที่กว่า 7,000 ไร่ และได้รับผลกระทบจากโรคใบจุดสีม่วง กว่า 1,200 ไร่ พร้อมทั้งได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เป็นปัจจัยการผลิต คือ พันธุ์หอมแดงจำนวน 5,565 กิโลกรัม และปุ๋ยอินทรีย์ 46,375 กิโลกรัม โดยได้รับอนุมัติงบฉุกเฉินจากงบประมาณในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเป็นการเตรียมการปลูกหอมแดงในรอบที่สองในเดือนเมษายนต่อไป ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ยังได้กล่าวถึงเรื่องแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีที่ราคาหอมแดงตกต่ำ ว่า ราคาของหอมแดงในตลาดโดยทั่วไปขณะนี้ อยู่ที่ กิโลกรัมละ 5 – 6 บาทโดยคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร หรือ คชก. ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จะมาตั้งจุดรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในราคากิโลกรัมละ 15 บาท ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป
สำหรับจังหวัดพะเยา มีการปลูกหอมแดงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากจังหวัดศรีษะเกษ และจังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ปลูก 15,114 ไร่ คิดเป็น 15% ของพื้นที่ทั้งประเทศ คิดเป็นผลผลิต 20,451 ตัน มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท โดยอำเภอเมืองพะเยา มีเกษตรกรผู้ประสบภัยจากโรคระบาดในพืช (โรคใบจุดสีม่วงในหอมแดง) จำนวนทั้งสิ้น 833 ราย พื้นที่เสียหายกว่า 1,224ไร่ ในพื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลแม่กา ตำบลแม่นาเรือ และตำบลจำป่าหวาย ในช่วงระหว่างวันที่ 12 – 23 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738