ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 31 มีนาคม 2555 / 13:42:20  
จ. ลำพูนมอบเกียรติบัตร ให้แก่ ข้าราชพลเรือนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2554 จ. ลำพูนมอบเกียรติบัตร ให้แก่ ข้าราชพลเรือนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2554
จ .ลำพูน จัดพิธี มอบ เกียรติบัตร ให้แก่ ข้าราชการที่มีผลงาน ดีเด่น สมควรได้รับการยกย่อง จำนวน 10 ราย เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

ช่วง เช้า วันที่ 31 มีนาคม 2555 ที่ศาลาประชาคม ศาลกลาง จ.ลำพูน นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานในพิธี มอบ เกียรติบัตร แก่ ข้าราชการพลเรือน ที่สังกัดหน่วยงานราชการ ในจังหวัดลำพูน มีผลงาน ดีเด่น ซึ่ง คณะอนุกรรมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จ.ลำพูน ได้ประชุม พิจารณา ให้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ทีมี คุณสมบัติ ผลงานสมควรได้รับการยกย่อง เป็นข้าราชการที่มีผลงานดีเด่น ของจังหวัดลำพูน ประจำ ปี 2554 ซึ่งได้แก่ นายนพพงษ์ ชัยอนันต์ ปลัดอำเภอ สังกัด อ.บ้านโฮ่ง , นางบำเพ็ญ เมืองมูล นักวิชาการพัฒนาชุมชน อ. แม่ทา , นายเผ่าพงศ์ สุนทร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลลี้ ,นายณรงค์ฤทธิ์ สมศรีดา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ ร.ร.อนุบาลลำพูน , นางจันจิรา โยธิการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.ลำพูน , นางผองศรี รัตนงาม ผ.อ.กลุ่มนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2 , นางอรวรรณ อริยจักร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลำพูน , นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 , นายสุมิตย์ แป๊กลาง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง , นางวาสนา วิธี พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 2 โรงพยาบาล ทุ่งหัวช้าง
สำหรับ ข้าราชการ ดีเด่น ของจังหวัดลำพูน ประจำปี 2554 ที่ ได้เข้าร่วมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ และ เกียรติบัตร จากนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 1 เมษายน 2555 ที่ทำเนียบรัฐบาล มีจำนวน 3 รายได้แก่ นางยุวดี พรหมนิล ครูระดับ 8 ร.ร. บ้านแป้นพิทยาคม , ดาบตำรวจ คณิศร เกษมราษณ์ ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรทุ่งหัวช้าง และ นายอินทร์ ยอดแก้ว ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 ร.ร. บ้านน้ำย้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน .

ข่าวโดย : เชาวรินทร์ สอนปาละ
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738