ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 เมษายน 2555 / 16:26:27  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการรณรงค์ลดใช้พลังงาน ภายใต้ชื่อ "10 เมษา ปฏิบัติการช่วยชาติ งดใช้พลังงาน 1 ชั่วโมง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการรณรงค์ลดใช้พลังงาน ภายใต้ชื่อ "10 เมษา ปฏิบัติการช่วยชาติ งดใช้พลังงาน 1 ชั่วโมง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการรณรงค์ลดใช้พลังงาน ภายใต้ชื่อ "10 เมษายน ปฏิบัติการ ช่วยชาติ งดใช้พลังงาน 1 ชั่วโมง ในวันนี้ (10 เมษายน 2555) ห้วงเวลาตั้งแต่ 14.00 – 15.00 น. พร้อมทั้งเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมมือในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพตลอดไป

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ “10 เมษายน ปฏิบัติการช่วยชาติ งดใช้พลังงาน 1 ชั่วโมง” โดยรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และเท่าที่จำเป็น เนื่องจาก การคาดการณ์ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (peak) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ว่าความต้องใช้ไฟฟ้าสูงสุดจะเกิดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2555 ที่ระดับ 25,400 เมกะวัตต์ ในช่วงเวลา 14.00 ถึง 15.00 น. ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสาธารณรัฐพม่า เนื่องจากมีการปิดซ่อมบำรุงประจำปี ผนวกกับโรงไฟฟ้าในประเทศบางแห่งมีความจำเป็นต้องปิดซ่อมแซม เพื่อฟื้นฟูหลังประสบอุทกภัยน้ำท่วม ส่งผลให้กำลัง การผลิตไฟฟ้าสำรองที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้ไฟฟ้าของประเทศ ดังนั้น สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้และแจกคู่มือ แผ่นพับ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเพื่อสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดการประหยัดอย่างเป็นรูปธรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติม โดยเชิญชวนประชาชนและทุกภาคส่วน ร่วมปิดไฟที่ไม่จำเป็น และขอความร่วมมือในการใช้พลังงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และเท่าที่จำเป็นตลอดไป เพราะนอกจากจะช่วยให้ประเทศชาติลดการนำเข้าพลังงานแล้ว ยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของทุกคนด้วย

ข่าวโดย : ราตรี จักร์แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738