ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 เมษายน 2555 / 09:23:23  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ ถึง 30 เมษายน นี้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ถึง 30 เมษายน นี้

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เปิดรับสมัครบุคคลที่ต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สามาวิชาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 นั้น ซึ่งทางคณะฯ ได้มรการขยายเวลาการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2555
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 054-268703 ต่อ 3

ข่าวโดย : ส.ปชส.ลำปาง
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738