ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 พฤษภาคม 2555 / 13:24:27  
8 พฤษภาคมนี้ เปิดรับสมัคร ก.พ. ภาค ก.
การสอบภาคความรู้ทั่วไป หรือการสอบภาค ก. ของ ก.พ. ประจำปี 2555 จะมีการเปิดรับสมัครผ่านทาง http://job3.ocsc.go.th ตั้งแต่วันที่ 8-30 พฤษภาคม 2555

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2555 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ.รับรอง ผู้ที่สนใจสมัครสอบ ต้องสมัครและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 8-30 พฤษภาคม 2555 ที่ เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบและเลือกศูนย์สอบที่เคาน์เตอร์ ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 9-31 พฤษภาคา 2555 กรอกข้อมูลเพื่อรับเลขประจำตัวสอบ ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในประกาศรับสมัครได้ที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ศูนย์ข่าวสำนัก ก.พ. ถนนติวานนท์ ซอย 4 อ.เมือง จ.นนทบุรี และทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ของสำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th หรือhttp://job3.ocsc.go.th

ข่าวโดย : ส.ปชส.ลำปาง
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738