ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 พฤษภาคม 2555 / 15:43:41  
สำนักงานจัดหางานลำพูน จัดตลาดนัดแรงงานและอาชีพ มีสถานประกอบการเข้าร่วม 50 แห่ง ว่างงานกว่า 5,000 อัตรา  สำนักงานจัดหางานลำพูน จัดตลาดนัดแรงงานและอาชีพ มีสถานประกอบการเข้าร่วม 50 แห่ง ว่างงานกว่า 5,000 อัตรา
นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนได้จัดงาน "ตลาดนัดแรงงานและอาชีพ 2555 " ระหว่างวันที่ 4 -5 พฤษภาคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00-18.00 น. ที่โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้ง คนพิการที่มีความพร้อมที่จะทำงาน เพื่อให้ผู้สมัครงานได้ทราบแหล่งการจ้างงาน แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นการเตรียมความพร้อม ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครงาน ได้รับประสบการณ์จากการสมัครงาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการจ้างงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น โดยรูปแบบของการจัดงานจะเป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการสมัครงาน ซึ่งจะทำให้ผู้สมัครงานสามารถดูตำแหน่งงานว่างที่ตรงกับความรู้ความสามารถ และความต้องการได้ล่วงหน้า โดยลงทะเบียนสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตล่วงหน้าก่อนวันงาน ทำให้ไม่ต้องเสียเวลากรอกแบบขึ้นทะเบียนหางาน ในส่วนของนายจ้างที่เข้าร่วมงานก็สามารถประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างที่ต้องการรับสมัครงาน ผ่านทางอินเตอร์เน็ต และเรียกดูประวัติของผู้สมัครงานได้ทางระบบคอมพิวเตอร์ ในส่วนของการเก็บประวัติของผู้สมัครงานกลับไปพิจารณา ก็สามารถเก็บเป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ จึงง่ายและสะดวกต่อการเก็บรักษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการจ้างงานของภาครัฐที่ให้ความสำคัญ ต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาให้บริการแก่ประชาชนการจัดงานครั้งนี้

โดย มีการดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2555 รวม 2 วัน ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ภายในงานได้มีการให้บริการการรับสมัครงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จากสถานประกอบการกว่า 50 แห่ง ตำแหน่งงานว่างกว่า 5,000 อัตรา นิทรรศการโลกอาชีพ และแหล่งเงินทุน สาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระที่น่าสนใจ วันละ 10 อาชีพ เช่น การเพ้นท์เล็บ การทำไอศกรีมโบราณ น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ร้อยลูกปัด เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ให้คำปรึกษา แนะแนวด้านอาชีพ จำหน่ายสินค้ากลุ่มอาชีพ และสินค้าราคาประหยัด ปรากฏว่ามีผู้สนใจร่วมงานไม่ต่ำกว่า 1 พันคน บริษัทที่มีผู้สนใจสมัครงานมากที่สุดคือ บริษัท ไทยฟูจิคุระ ประเทศไทย จำกัด , บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คทรอนิคส์ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท มูระตะ อิเลคทรอนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ในภายในการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ(กนอ.) หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัด ลำพูน .

ข่าวโดย : เชาวรินทร์ สอนปาละ
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738