ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 พฤษภาคม 2555 / 14:48:12  
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ฯ ประกอบพิธีสักการะและสมโภชเจ้าแม่กวนอิมต้นแบบ 26 พ.ค.- 4 มิ.ย.นี้ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ฯ ประกอบพิธีสักการะและสมโภชเจ้าแม่กวนอิมต้นแบบ 26 พ.ค.- 4 มิ.ย.นี้
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ฯ ประกอบพิธีสักการะและสมโภชเจ้าแม่กวนอิมต้นแบบ ระหว่างวันที่ 26 พ.ค.- 4 มิ.ย.นี้ ที่บริเวณสนามด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และสมาคมวิถีพุทธไทยจีน 2008 ได้จัดโครงการสร้างรูปเคารพพระอวโลกิเตศวร โพธิสัตว์กวนอิม (เจ้าแม่กวนอิม) องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดความสูง 84 เมตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 และในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เมื่อแล้วเสร็จจะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ บ้านหินสี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และกำหนดประกอบพิธีเททอง ณ จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดประกอบพิธี ณ บริเวณสนามด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. กำหนดพิธีเปิดงานสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ต้นแบบ ปิดทองพระหัตถ์ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นผู้แทนพระองค์เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
วันที่ 4 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 น. พิธีเททองหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิม โดย นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแทน
วันที่ 26 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2555 เป็นการสมโภชเจ้าแม่กวนอิมองค์ต้นแบบ โดยมีการแสดงของเหล่าศิลปินดารา การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP เฟอร์นิเจอร์ ไม้ดอกไม้ประดับ คาราวานสินค้า ร้านอาหาร สวนสนุก ฯลฯ ซึ่งมีการติดตั้งเต๊นท์จำหน่ายสินค้าลักษณะเช่นเดียวกับงานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมโดยเชิญชวนชาวจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง รวมถึงประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีดังกล่าวเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตโดยพร้อมกัน

ข่าวโดย : ราตรี จักร์แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738