ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 พฤษภาคม 2555 / 17:35:59  
สหกรณ์จังหวัดลำพูนจับมือนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค ในงานนัดพบแรงงาน นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 1
สหกรณ์จังหวัดลำพูนจับมือนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือกระจายสินค้าถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม สู่ผู้บริโภค ในงานนัดพบแรงงาน นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 1

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ นำโดยนายพรเทพ ภูริพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ บริเวณห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงานได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถและความถนัดของตน รวมทั้งได้สมัครงานกับนายจ้างหรือสถานประกอบการโดยตรงและจำนวนมากในคราวเดียวกัน ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานบางประเภทในการรองรับผู้ว่างงาน และต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงานในสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ รวมทั้งจัดหาแรงงานในตำแหน่งต่าง ๆ ที่ประสบปัญหาการจ้างงานตามนโยบายของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ภายใต้แผนงานกิจกรรมโครงการ CSR และการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เพื่อยกระดับสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศน์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน
ในโอกาสนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูนร่วมนำสินค้าราคาพิเศษตามโครงการสหกรณ์ไทยเพื่อคนไทย ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม มาจำหน่ายในงานนัดพบแรงงาน นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือครั้งนี้ด้วย เพื่อกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่มีแนวโน้มสูงขึ้น


ข่าวโดย : ชาลิสา วัฒนะโชติ
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738