ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 พฤษภาคม 2555 / 12:17:55  
ไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เกิดพายุลมแรงต้นไม้ล้มใส่สายไฟฟ้าแรงสูงและสายไฟฟ้าหักโค่น ทำให้ไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จากการที่เกิดฝนตกหนัก และลมพายุพัดแรง เมื่อค่ำวานนี้ (24 พค.)ทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่นและต้นไม้ล้มใส่สายไฟฟ้าแรงสูงหลายจุดดังนี้ บ้านปางเกี๊ยะ ต.แม่ศึก สายไฟฟ้าขาดสามเส้น ไม่สามารถจ่ายไฟจากอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มาให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขต อำเภอขุนยวม และอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนได้ บริเวณสามแยกเข้าบ้านนาปลาจาด ถึงบ้านห้วยซะลอป สายไฟฟ้าขาดสามเส้น ไม่สามารถจ่ายไฟจากอำเภปาย อำเภอปางมะผ้า มาให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนได้ บ้านห้วยโป่งกานนอก เสาไฟฟ้าหักสายไฟขาด ซึ่งทั้งสามจุด กำลังดำเนินการซ่อมแซมอยู่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเย็นวันนี้ (25-5-55) ส่วนบริเวณถนนปางล้อนิคม บ้านชานเมือง บ่านใหม่ บ้านพะโข่โหล่ หมู่บ้านการเคหะ มีลูกถ้วยชำรุด กำลังดำเนินการซ่อมแซม คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงบ่ายวันนี้ (25-5-55) ส่วนที่บ้านห้วยในขอ บ้านในสอย ดอยนางปุ๊ บ้านห้วยเสือเฒ่า อ.เมืองแม่ฮ่องสอนกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ นายอดิเรก พัฒนะวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแมฮ่องสอน ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นเขื่อนแม่สะงา เขื่อนผาบ่อง และโรงจักรไฟฟ้าดีเซล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ช่วยเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แต่เนื่องจาก ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามีมากกว่าจำนวนไฟฟ้าที่ผลิตได้ จึงทำให้ ในบางจุดไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ พร้อมทั้งได้ขอกำลังสนับสนนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขุนยวมและปาย มาช่วยดำเนินการแก้ไขแล้ว เพื่อที่จะให้ผู้ใช้ไฟมีไฟฟ้าครบทุกจุดโดยเร็วต่อไป ……………………………

ข่าวโดย : วาสนา ไข่แก้ว ทีมข่าว สวท.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738