ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 พฤษภาคม 2555 / 21:10:59  
ผลการเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงราย นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ชนะนางรัตนา จงสุทธนามณีด้วยคะแนน 341,523 คะแนน ผลการเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงราย นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ชนะนางรัตนา จงสุทธนามณีด้วยคะแนน 341,523 คะแนน
ผลการเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงราย อย่างไม่เป็นทางการ นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ผู้สมัครหมายเลข 1ในนามพรรคเพื่อไทย ชนะนางรัตนา จงสุทธนามณีด้วยคะแนน 341,523 คะแนน

นางอัมพวัน ศรีวรรณยศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รายงานผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.00น.-15.00น.ในพื้นที่เขตเลือกตั้งจังหวัดเชียงราย ทั้ง 18 อำเภอ มีหน่วยเลือกตั้งรวม 1,940 หน่วย จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวม 859,673 คน ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่านางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ผู้สมัครหมายเลข 1ในนามพรรคเพื่อไทย ภรรยา ของนายยงยุทธ์ ติยะไพรัช อดีตประธานสภาผู้แทนราษฏร ผลนับคะแนนสูงสุดได้ 341,523 คะแนน ส่วนอันดับที่ 2 นางรัตนา จงสุทธนามณี ผู้สมัครหมายเลข 2 ซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 2 สมัยที่ผ่านมา ได้คะแนน175,455 คะแนน ซึ่งมีคะแนนต่างกันถึง 166,068 คะแนน ส่วนอันดับที่ 3 นายสฤษฎ์ อึ้งอภินันท์ ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้คะแนน 8,696คะแนน และอันดับที่ 4 นางสาวพนิดา มะโนธรรม ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้คะแนน 3,019 คะแนน ................

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738