ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 พฤษภาคม 2555 / 14:47:32  
ผู้ว่าเชียงใหม่ เอาจริงสั่งการจัดระเบียบสถานบันเทิงเริงรมย์ อย่ายกเอาเหตุของความเป็นเมืองท่องเที่ยวมาเป็นข้ออ้างจนไร้ระเบียบ ทุกอย่างต้องดำเนินอยู่ภายใต้กรอบกฏหมาย ผู้ว่าเชียงใหม่ เอาจริงสั่งการจัดระเบียบสถานบันเทิงเริงรมย์ อย่ายกเอาเหตุของความเป็นเมืองท่องเที่ยวมาเป็นข้ออ้างจนไร้ระเบียบ ทุกอย่างต้องดำเนินอยู่ภายใต้กรอบกฏหมาย
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดูแลปัญหาสถานบันเทิงเริงรมย์ ที่เปิดให้บริการอย่างไร้ระเบียบไม่อยู่ในกรอบของกฏหมาย และทำลายวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ หากพบหน่วยงานใดเพิกเฉย จะทำหนังสือรายงานผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

โดยในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้(30 พ.ค..55) ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหาสังคมที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ประการหนึ่งก็คือสถานบันเทิงเริงรมณ์ ที่เปิดให้บริการอย่างไร้ระเบียบ ไม่เคารพกฏหมายบ้านเมืองและไม่เหมาะสมเกินเลยจนไปทำลายวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวเชียงใหม่ โดยหยิบยกความเป็นเมืองท่องเที่ยวมาเป็นข้ออ้าง จึงมักมีข้อร้องเรียนจากประชาชนอยู่เสมอว่าจังหวัดเชียงใหม่ปล่อยเรื่องนี้ไว้ได้อย่างไร ทำไมไม่เข้าไปจัดการหรือจัดระเบียบสถาบันเทิงเริงรมย์ที่มีมากมายดาษดื่นทั่วเมืองเชียงใหม่เสียที เพื่อให้สถานบันเทิงเริงรมย์เหล่านั้น เปิดให้บริการอย่างเหมาะสม และอยู่ภายใต้กรอบกฏหมาย ไม่ละเมิดหรือไปทำลายวัฒนธรรมที่ดีงามและชื่อเสียงภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น นับจากนี้จังหวัดจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องสถานบันเทิงเริงรมณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย โดยสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปดูแลสถานบันเทิงเริงรมย์ตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฏหมายของแต่ละหน่วยงาน ต้องไม่ปล่อยปละละเลิยหรือเพิกเฉยต่อปัญหานี้ หากมีข้อร้องเรียนหรือพบว่าเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ควรจะปฏิบัติ จะทำหนังสือรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดทราบต่อไป นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังฝากข้อห่วงใยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ไปช่วยกันดูแลแก้ปัญหา อาทิ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยว การบังคับใช้ผังเมืองรวมที่ประกาศใช้แล้ว การเตรียมรับมือสถานการณ์แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม การปลูกหญ้าแฝกป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำที่มีโครงการขุดลอกเพื่อป้องกัน ฟื้นฟู ปัญหาอุทกภัย และจะเปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังเก่าเป็นโรงเรียนจวนผู้ว่าฯ เปิดสอนภาษาอังกฤษแก่เด็กและเยาวชนที่สนใจ รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน พิธีเปิดกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 255 เวลา 10.00 น.
และก่อนวาระการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี จำนวน 23 ทุน ซึ่งเป็นทุนของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่มอบแก่นักเรียนเป็นประจำทุกเดือน มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านยาเสพติด จำนวน 3 ราย และมอบเกียรติบัตรและ เงินรางวัลแก่เยาวชนที่มีความสนใจ รอบรู้และกล้าแสดงออกในการตอบคำถามเกี่ยวกับคำขวัญของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างน่าชื่นชม จำนวน 1 ราย

ข่าวโดย : ชูโชค ทองตาล่วง
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738