ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มิถุนายน 2555 / 09:59:54  
อบต.บัวสลีจัดอบรมค่ายคุณธรรมเยาวชน อาสาสมัครป้องกันยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน อบต.บัวสลีจัดอบรมค่ายคุณธรรมเยาวชน อาสาสมัครป้องกันยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน
เยาวชน 110 คน เข้าค่ายคุณธรรมเยาวชน อาสาสมัครป้องกันยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน

นายน้อย เตชะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี จัดอบรมค่ายคุณธรรมเยาวชน อาสาสมัครป้องกันยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน ระหว่างวันที่ 8-16 มิถุนายน 2555 รวม 9 วัน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีเยาวชนทั้งชายหญิง จากหมู่บ้านภายในตำบลบัวสลี จำนวน 110 คน เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล การอบรมได้รับการสนับสนุนวิทยากร จาก สถานีตำรวจภูธรแม่ลาว ซึ่งจัดเข้าค่ายทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ ในฐานการทดสอบกำลังใจโดดหอสูง ณ กองบังคับการกองร้อย อสจ.เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย... ........................

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738