ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 มิถุนายน 2555 / 14:37:21  
ผลการเลือกตั้ง นายก อบจ และ ส.อบจ จังหวัดเชียงใหม่ ของอำเภอฝาง ผลการเลือกตั้ง นายก อบจ และ ส.อบจ จังหวัดเชียงใหม่ ของอำเภอฝาง
หลังจากที่มีการนับคะแนน การเลือกตั้ง นายก อบจ และ ส.อบจ จังหวัดเชียงใหม่ ของอำเภอฝาง ตั้งแต่มีการปิดหีบเลือกตั้ง จนสามารถรู้ผลได้ในช่วงค่ำวานนี้ ล่าสุดอำเภอฝาง ได้นำผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ติดตั้งไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าที่ว่าการอำเภอฝาง

โดยผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่อำเภอฝาง นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ มีคะแนนนำเป็นอันดับ 1 ได้คะแนนเสียงทั้งสิ้น 26,026 คะแนน ทิ้งห่างจาก นายถาวร เกียรติไชยกร ซึ่งได้คะแนนเสียง 5,020 คะแนน ส่วนสมาชิกสภาองค์การบบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอฝาง เขตเลือกตั้งที่ 1 ผู้ที่มีคะแนนเป็นอันดับ 1 ได้แก่ นางนงค์ลักษณ์ ใหญ่พงศ์ ได้คะแนนเสียงทั้งสิ้น 6,347 คะแนน เขตเลือกตั้งที่ 2 ผู้ที่มีคะแนนเป็นอันดับ 1 ได้แก่ นายอดุลย์ บุญใส ได้คะแนนเสียงทั้งสิ้น 6,516 คะแนน สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 3 ผู้ที่มีคะแนนมาเป็นอันดับ 1 คือ นายจำนง วงค์เครา ได้คะแนน 5,062 คะแนน

ข่าวโดย : จัตุรงค์ จริยารัตนกูล ทีมข่าว สวท.ฝาง
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738