ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 มิถุนายน 2555 / 15:53:10  
โรคไหม้ข้าว เชื้อราที่มากับแดดและฝน โรคไหม้ข้าว เชื้อราที่มากับแดดและฝน
สภาพอากาศในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา มีทั้ง อากาศร้อนชื้นและมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหมาะกับการแพร่ของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคไหม้ข้าว เกษตรกรที่เริ่มปลูกข้าวในฤดูนาปีต้องหมั่นดูแลแปลงนา

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ได้มีการแจ้งเตือนถึงสภาพอากาศในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่ประเทศมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบนที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และในอีก 4 วันข้างหน้า ในช่วงวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2555 สภาพอากาศที่มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนลงทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง
จากสภาพอากาศที่มีทั้งร้อนชื้นและฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้อากาศมีความชื้นสัมพัทธ์สูง เป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการแพร่กระจายของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคไหม้ข้าว ซึ่งเกษตรกรที่เริ่มลูกข้าวนาปี ที่อยู่ในระยะกล้า ควรหมั่นสำรวจแปลงนาทุกสัปดาห์ โดยหากเกิดโรคไหม้ข้าวจะมีอาการ คือ ให้สังเกตที่ใบข้าวในระยะแรกจะพบเป็นจุดสีน้ำตาลบนใบข้าว ระยะต่อมาแผลจะขยายเป็นรูปตากลางแผลเป็นสีเทารูปตา ขอบแผลเป็นสีน้ำตาเข้ม หากระบาดรุนแรงต้นข้าวจะแห้งตายเป็นหย่อม ๆ หรือทั้งแปลง และวิธีการป้องกันก่อนหว่านเมล็ดหรือเพาะกล้าให้หุ้มเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ในอัตรา เชื้อสด 1 กก.ต่อน้ำ 50 ลิตร ทิ้งไว้ 1 คืน ก่อนหว่านเมล็ดหรือเพาะกล้า และเมื่อพบอาการของโรคไหม้ ให้พ่นด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าผสมสารจับใบ ในอัตรา เชื้อสด 1 กก.ต่อน้ำ 50-100 ลิตร และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง 0-5426-5067

ข่าวโดย : กมลรัตน์ เพ็ชรแสนงาม
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738