ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กรกฎาคม 2555 / 14:39:42  
3-27 กรกฎาคม 2555 เชียงใหม่รับสมัครนักเรียนร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คน และแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 3-27 กรกฎาคม 2555  เชียงใหม่รับสมัครนักเรียนร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คน และแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คน และแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ภายใต้กิจกรรมเชียงใหม่เมืองศึกษาสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครระหว่าง 3-27 กรกฎาคม 2555

เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้(9 ก.ค.55) ที่ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คนและการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กิจกรรมเชียงใหม่เมืองศึกษาสร้างสรรค์(Chiang Mai Creative Education) เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าของการเตรียมการ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ว่าจ้างบริษัท เชียงใหม่ คิดบวก จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันทั้ง 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมแรกคือการจัดแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คน ( Chiang Mai Young Gen Cup 2012) แบ่งการแข่งขันเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี(มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า) และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี(มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน เป็นนักเรียนชาย สังกัดสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่ละทีมสามารถส่งผู้เล่นได้ไม่เกิน 12 คน(ตัวจริง 7 คน ผู้เล่นสำรอง 5 คน) รับสมัครจำนวนจำกัด ประเภทละ 64 ทีม รวม 128 ทีม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-27 กรกฎาคม 2555 ณ สนามเชียงใหม่ไนซ์เพลส สปอร์ตคลับ ตำบลป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (ถนนวงแหวนรอบกลาง หลังห้างบิ๊กซีหางดง) กำหนดประชุมทีมและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 และเริ่มการแข่งขันนัดแรกวันที่ 10 สิงหาคม 2555 อีกกิจกรรมคือ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ( Chiang Mai Young Gen Quiz 2012) แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณสมบัติเป็นนักเรียนชายหรือหญิง ทีมละ 2 คน สถานศึกษาละไม่เกิน 2 ทีม ทั้งในระบบและนอกระบบที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครจำนวนจำกัด ประเภทละ 50 ทีม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-27 กรกฎาคม 2555 กำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้ชุดคำถาม “ฮู้ดี ฮู้แต้ เจียงใหม่ บ้านเฮา” โดยถามและตอบเป็นภาษาไทย เน้นความรู้เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ชุดคำถาม “All About ASEAN Community” โดยถามและตอบเป็นภาษาอังกฤษ เน้นความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับการแข่งขันทั้งสองกิจกรรม มีเงินรางวัล แต่ละกิจกรรม ดังนี้ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คน ชนะเลิศ ประเภทละ 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทละ 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทุกทีม จะได้รับประกาศนียบัตร ส่วนการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ชนะเลิศ ประเภทละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทละ 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล โดยทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทุกทีม จะได้รับประกาศนียบัตรจากจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : ชูโชค ทองตาล่วง
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738