ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กรกฎาคม 2555 / 16:04:18  
รัฐบาลรับลงทะเบียนเกษตรกรร่วมโครงการส่งลำไยไปประเทศจีน
สำนักนายกรัฐมนตรี รับลงทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งลำไยไปประเทศจีน ซึ่งมีโควต้าให้นำเข้าถึง 2 แสนตัน

ที่หอประชุมอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นายปรียภัทร ทาทอง เลขานุการ คณะทำงาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงโครงการส่งเสริม และพัฒนาการ ผลิตลำไยให้มีคุณภาพ เพื่อการส่งออกไปประเทศจีน โดยมีนายชูศักดิ์ เทพสาร เกษตร อำเภอฝาง นำชาวสวนลำไยในพื้นที่เข้ารับฟัง และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ปีนี้ คาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตลำไยออกสู่ท้องตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีน มีความประสงค์นำเข้าลำไยจากประเทศไทย แต่ที่ผ่านมา ลำไยจาก ภาคเหนือจะมีปัญหา คือ เกรดลำไยไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีการตกค้างของสารซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ และยาฆ่าแมลงเกินค่ามาตรฐาน ทำให้ถูกระงับการนำเข้า ดังนั้น เกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการจะต้องผลิตลำไยได้มาตรฐาน โดยชาวสวนลำไยที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นผู้ที่ได้มาตรฐาน GAP ซึ่งคณะทำงานจะมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อควบคุมตามขั้นตอนต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ ส่งออก รวมทั้งให้กองทุนหมู่บ้านเข้าช่วยดูแลในเรื่องการเงิน ซึ่งจะทำให้เกษตรกร ขายลำไยได้ราคาดี เป็นการป้องกันราคาลำไยตกต่ำในช่วงลำไยล้นตลาด

ข่าวโดย : สวท.ฝาง
หน่วยงาน : สทท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738