ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 กรกฎาคม 2555 / 16:17:02  
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่จัดงานนัดพบแรงงาน มีตำแหน่งงานว่างกว่า 3,000 อัตรา ในกว่า 70 บริษัท ท่ามกลางผู้สนใจจำนวนมาก จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่จัดงานนัดพบแรงงาน มีตำแหน่งงานว่างกว่า 3,000 อัตรา ในกว่า 70 บริษัท ท่ามกลางผู้สนใจจำนวนมาก
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่จัดงานนัดพบแรงงาน มีตำแหน่งงานว่างกว่า 3,000 อัตรา ในกว่า 70 บริษัท ท่ามกลางผู้สนใจจำนวนมาก กรมจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันนักพบแรงงานประจำปี 2555 ณ โรงแรมโลตัสปางสาวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2555 เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางาน ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างและสำเร็จการศึกษา รวมทั้งให้ผู้สมัครงานได้ทราบแหล่งการจ้างงาน แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางเตรียมตัว เข้าสู้ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพ ส่งผลให้มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีด้วย ในงานมีสถานประกอบการเข้าร่วม 78 แห่ง มีตำแหน่งว่าง 461 ตำแหน่ง 3,004 อัตรา ซึ่งจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้คนหางาน ไม่เลือกงาน แสดงประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ เสียง เริ่ม จบ ในงานยังได้สาธิตการสอนอาชีพอิสระจำนวน 20 อาชีพ มีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก ซึ่งการจัดนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเป็นประจำ นอกจากตำแหน่งงานว่างในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงแล้วยังได้จัดรถ MOBILE UNIT ให้ผู้หางานได้ตรวจสอบตำแหน่งงานทั่วประเทศอีกด้วยจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่จัดงานนัดพบแรงงาน มีตำแหน่งงานว่างกว่า 3,000 อัตรา ในกว่า 70 บริษัท ท่ามกลางผู้สนใจจำนวนมาก กรมจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันนักพบแรงงานประจำปี 2555 ณ โรงแรมโลตัสปางสาวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2555 เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางาน ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างและสำเร็จการศึกษา รวมทั้งให้ผู้สมัครงานได้ทราบแหล่งการจ้างงาน แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางเตรียมตัว เข้าสู้ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพ ส่งผลให้มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีด้วย ในงานมีสถานประกอบการเข้าร่วม 78 แห่ง มีตำแหน่งว่าง 461 ตำแหน่ง 3,004 อัตรา ซึ่งจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้คนหางาน ไม่เลือกงาน แสดงประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ เสียง เริ่ม จบ ในงานยังได้สาธิตการสอนอาชีพอิสระจำนวน 20 อาชีพ มีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก ซึ่งการจัดนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเป็นประจำ นอกจากตำแหน่งงานว่างในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงแล้วยังได้จัดรถ MOBILE UNIT ให้ผู้หางานได้ตรวจสอบตำแหน่งงานทั่วประเทศอีกด้วยจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่จัดงานนัดพบแรงงาน มีตำแหน่งงานว่างกว่า 3,000 อัตรา ในกว่า 70 บริษัท ท่ามกลางผู้สนใจจำนวนมาก

กรมจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันนักพบแรงงานประจำปี 2555 ณ โรงแรมโลตัสปางสาวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2555 เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางาน ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างและสำเร็จการศึกษา รวมทั้งให้ผู้สมัครงานได้ทราบแหล่งการจ้างงาน แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางเตรียมตัว เข้าสู้ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพ ส่งผลให้มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีด้วย ในงานมีสถานประกอบการเข้าร่วม 78 แห่ง มีตำแหน่งว่าง 461 ตำแหน่ง 3,004 อัตรา ซึ่งจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้คนหางาน ไม่เลือกงาน แสดงประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
ในงานยังได้สาธิตการสอนอาชีพอิสระจำนวน 20 อาชีพ มีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก ซึ่งการจัดนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเป็นประจำ นอกจากตำแหน่งงานว่างในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงแล้วยังได้จัดรถ MOBILE UNIT ให้ผู้หางานได้ตรวจสอบตำแหน่งงานทั่วประเทศอีกด้วย

ข่าวโดย : ธนวันต์-สุนิสา-เมวิกา สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738