ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 กรกฎาคม 2555 / 21:20:37  
สันติบาลเชียงใหม่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 สันติบาลเชียงใหม่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส  พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
สันติบาลเชียงใหม่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

วานนี้ (25 ก.ค.55) เวลา 10.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ หมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พ.ต.ท.มะนิตย์ ปลัดศรีช่วย สารวัตร กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 หัวหน้าหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายดำรง ศรีประทุม เจ้าหน้าที่ประสานงานพัฒนาสังคม อำเภอแม่ออน นำเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ซึ่งเป็นโครงการที่ พล.ต.ต.ธงชัย โตงาม ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 มีเป้าหมายให้ข้าราชการตำรวจสันติบาลทุกจังหวัดทั่วประเทศร่วมกันปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 5 ต้น ในพื้นที่เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน
พ.ต.ท.มะนิตย์ ปลัดศรีช่วย กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมทางทรัพยากรป่าไม้อยู่ในขั้นวิกฤตส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งนี้จะเห็นได้จากเมื่อปีที่ผ่านมาเมื่อถึงฤดูฝนจะเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม พอถึงฤดูแล้งก็จะเกิดไฟป่าทำให้มีหมอกควันในอากาศ การป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลือให้ คงอยู่ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วน ในการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะเขตชุมชนในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพื้นฟู สภาพป่าให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ทางสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้น ๆ ดังนั้นพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ จึงเป็นการสร้างป่าให้คู่กับการสร้างน้ำ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพรพะนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ อีกทั้ง ต้นไม้ที่ได้ร่วมกันปลูกในวันนี้จะเจริญเติบโตเป็นป่าไม้ที่สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อถวายเป็นราชสักราชสักการะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชาวไทย และที่สำคัญเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

ข่าวโดย : ชูโชค ทองตาล่วง
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738