ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 สิงหาคม 2555 / 10:31:52  
กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยื่นหนังสือประสงค์ไม่ร่วมจ่าย 30 บาท รักษาทุกโรค
กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว่า 200 คน ยื่นหนังสือประสงค์ไม่ร่วมจ่าย 30 บาท รักษาทุกโรค ต่อรองนายแพทย์ สาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เช้าวันนี้ (22 สิงหาคม 2555) นางสาวเพ็ญพิศ เล่าเรียนดี และนางภัทรา นวลคำ รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับหนังสือประสงค์ไม่ร่วมจ่าย 30 บาท รักษาทุกโรค พร้อมรายชื่อเครือข่าย กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว่า 200 คน จากนางบัวไข จันทร์ใจหล้า ประธานกลุ่มผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ ไม่จ่าย 30 บาท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการข้อที่ 21 โดยอ้างว่า เกิดความยุ่งยากที่ต้องแจ้งความประสงค์ไม่จ่ายค่าบริการทุกครั้ง ที่เข้ารับบริการ
รองนายแพทย์สาธารณสุข กล่าวว่า จะได้นำหนังสือและรายชื่อดังกล่าว เสนอไปยังผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

ข่าวโดย : วาสนา ไข่แก้ว
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738