ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 สิงหาคม 2555 / 12:22:51  
สพป.ชม.3 จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ บูรณาการการใช้แท็บเล็ต สพป.ชม.3 จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ บูรณาการการใช้แท็บเล็ต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบูรณาการ ใช้คอมพิวเตอร์พกพา หรือแท็บเล็ต ในโครงการ วัน แท็บเล็ต เปอร์ ชายด์ ของรัฐบาล ให้กับผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่จะได้รับแท็บเล็ตไปแจกจ่ายให้กับนักเรียน ได้ใช้ในการเรียนการสอน เช่นเดียวกับนักเรียนในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน

วันนี้ ( 29 ส.ค. 55) ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารสถานศึกษา และตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัด อันประกอบไปด้วย อำเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ เชียงดาว และเวียงแหง เดินทางมาเข้ารับการอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบูรณาการ ใช้คอมพิวเตอร์พกพา หรือแท็บเล็ต ในโครงการ วัน แท็บเล็ต เปอร์ ชายด์ ที่เป็นนโยบายด้านการศึกษาที่สำคัญของรัฐบาล โดยเริ่มต้นใช้ในชั้นเรียนประถมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ในโอกาสนี้ ได้ให้เกียรติจาก นายเอื้อ คุณาจันทร์ รอง ผอ.สพป.ชม.3 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมทั้งกล่าวกับผู้เข้ารับการอบรมว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 ได้รับการจัดสรร เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา หรือแท็บเล็ต ยอดรวมในช่วงแรกของการดำเนินการ นี้ 3,184 เครื่อง ซึ่งจะมอบให้กับโรงเรียนที่มีความพร้อมทางด้านบุคลากร ตลอดจนมีศักยภาพในด้านเทคโนโลยี ที่รองรับกับการใช้งาน เช่น ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย ก่อน โดยการดำเนินการจะมีขั้นตอนการอบรมให้ความรู้กับคณะผู้บริหาร และครูผู้สอน ตามลำดับ ก่อนที่จะมีการมอบเครื่องให้กับนักเรียนได้นำไปใช้ในการเรียนการสอน เช่นเดียวกับนักเรียนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ทั้งนี้นอกจากการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทางการศึกษา ยังได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้มีความเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วย ในเรื่องนโยบายของทางรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการนำแท็บเล็ตมาใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียน นอกจากนั้นในทุกกระบวนการ ยังมีการประเมินผล ติดตามผล หลังจากที่ได้มีการนำไปใช้งานจริง เพื่อให้การใช้แท็บเล็ตเป็นสื่อการเรียนการสอน ได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน เต็มประสิทธิภาพ คุ้มค่าในการใช้งาน

ข่าวโดย : จัตุรงค์ จริยารัตนกูล ทีมข่าว สวท.ฝาง
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738