ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 กันยายน 2555 / 10:17:30  
สาธารณสุขจังหวัดลำพูนจัดมหกรรมการจัดการความรู้ Chronic Care Model ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มุ่งสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขลดการแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ สาธารณสุขจังหวัดลำพูนจัดมหกรรมการจัดการความรู้ Chronic Care Model ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มุ่งสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขลดการแออัดในโรงพยาบาลใหญ่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนจัดมหกรรมการจัดการความรู้ Chronic Care Model ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มุ่งสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขลดการแออัดในโรงพยาบาลใหญ่

ที่ห้องประชุมกัซซันมารีน่า กอล์ฟคลับ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนจัดประชุมวิชาการ มหกรรมการจัดการความรู้ Chronic Care Model เป็นการนำเสนอ Best Practice ในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ของเครือข่ายบริการสุขภาพในจังหวัดลำพูน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลโรคเรื้อรังระหว่างหน่วยบริการ โดย นายสมชาย โรจนรัตนางกูร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ในปี 2556 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายให้แต่ละจังหวัดจัดระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลักการคือ ต้องปลูกฝังพฤติกรรมที่ถูกต้องให้เกิดการยอมรับตั้งแต่งานอนามัยแม่และเด็ก เด็กวัยเรียน เยาวชน สู่วัยทำงาน จนเป็นวิถีชีวิต หรือหากเกิดโรคแล้วต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้อง ยอมรับ และปฏิบัติตาม จนเป็นปกติของชีวิต เป้าหมายแยกกลุ่มดูแลประชาชนอายุ 15-65 ปี ด้วย ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ประกอบด้วย สีขาว คือ ปกติ สีเขียวแก่ คือ ปกติ แต่กินยาคุมอาหาร สีเขียวอ่อน คือ เสี่ยง สีเหลือง คือ ป่วยระดับ 1 สีส้ม คือ ป่วยระดับ 2 สีแดง คือ ป่วยระดับ 3 และสีดำ คือ รุนแรงมีโรคแทรกซ้อน พร้อมสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขโดยให้ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ไม่มีโรคแทรกซ้อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลดการแออัดในโรงพยาบาลใหญ่
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการนำเสนอรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ของแต่ละอำเภอ โดยเน้น 3 อ. คือ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ การใช้พืชผักสมุนไพรพื้นบ้านพร้อมคำแนะนำในการรับประทานอาหาร ช่วยป้องกัน ดูแล และบำบัดรักษาโรค การจัดมหกรรมการจัดการความรู้ ถือว่าเป็นเวทีที่สำคัญสำหรับเครือข่ายบริการสุขภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องในชุมชน


ข่าวโดย : ชาลิสา วัฒนะโชติ
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738