ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กันยายน 2555 / 10:36:46  
สพป.ชม. เขต 3 จัดอบรมแท็บเล็ต ครูผู้สอน ป.1 สพป.ชม. เขต 3 จัดอบรมแท็บเล็ต ครูผู้สอน ป.1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เดินหน้าโครงการ One Tablet per Child ตามนโยบายของรัฐบาล จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา สำหรับครูผู้สอนชั้น ป.1

หลังจากที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เดินหน้าโครงการ One Tablet per Child ตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้มีการชี้แจงนโยบาย และแนวทางการดำเนินโครงการให้กับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่มีความพร้อมและจะได้รับแท็บเล็ตชุดแรกไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับการนำไปใช้ในห้องเรียน จึงมีการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบูรณาการ ใช้คอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ต ให้กับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ ระบบการทำงาน และศักยภาพของเครื่องแท็บเล็ต ตลอดจน กระบวนการนำแท็บเล็ตไปใช้ในห้องเรียนให้เกิดประสิทธิผลต่อไป สำหรับพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก นายกิตินันท์ โนสุ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เดินทางเป็นประธาน พร้อมกับเน้นย้ำให้ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ทุกคน ได้ตั้งใจรับเอาองค์ความรู้ และเทคนิควิธีการ ที่จะนำไปประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ต ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ตามที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งการดำเนินการอบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะทยอยจัดเป็นรุ่นๆ ให้กับครูโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อันประกอบไปด้วยพื้นที่อำเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ เชียงดาว และเวียงแหง

ข่าวโดย : จัตุรงค์ จริยารัตนกูล ทีมข่าว สวท.ฝาง
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738