ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 กันยายน 2555 / 14:14:13  
ผู้บังคับบัญชาสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานพิธีเปิดที่ทำการกองบัญชาการตรวจคนเข้าเมือง 5 บริเวณพื้นที่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บังคับบัญชาสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานพิธีเปิดที่ทำการกองบัญชาการตรวจคนเข้าเมือง 5 บริเวณพื้นที่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ที่ทำการกองบัญชาการตรวจคนเข้าเมือง 5 เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งจะทำให้งานตรวจคนเข้าเมืองมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พลตำรวจโทวิบูลย์ บางท่าไม้ ผู้บังคับบัญชาสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานพิธีเปิดที่ทำการกองบัญชาการตรวจคนเข้าเมือง 5 โดยมีกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 นายอำเภอแม่ริม ตัวแทนส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม ณ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ผู้บังคับบัญชาสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะกระแสสังคมโลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง งานที่สำคัญที่ดำเนินการ ได้แก่ การตรวจบุคคลและพานหะที่เดินผ่านเข้า – ออก ราชอาณาจักร การอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว การขอถิ่นที่อยู่ การตรวจสอบควบคุมต่างด้าว การสืบสวน จับกุมผู้กระทำผิด และส่งกลับคนต่างด้าว กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 เป็นหน่วยงานที่สำคัญ แต่ที่ผ่านมายังไม่มีที่ทำการถาวรเป็นของตนเอง ซึ่งถือเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนั้น การก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่แห่งนี้ จะทำให้การบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมืองในความรับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 รับผิดชอบพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีหน่วยงานในสังกัด คือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ และพิษณุโลก และ 1 ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ได้เปลี่ยนสถานที่ทำการชั่วคราวหลายครั้ง จนล่าสุด เมื่อปี 2553 ได้มีการประสานกับธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เพื่อขอใช้พื้นที่ราษฎร์พัสดุ บนพื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา ในความครอบครองของสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 21 ล้าน 7 แสนบาท เปิดเป็นที่ทำการในปัจจุบัน

ข่าวโดย : กนกรัตน์ ปัญญา
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738