ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กันยายน 2555 / 10:19:29  
สำนักงาน กสทช.เขต 3 ลำปาง จับกุมสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ขณะออกอากาศสัญญาณรบกวนวิทยุการบิน สำนักงาน กสทช.เขต 3 ลำปาง จับกุมสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ขณะออกอากาศสัญญาณรบกวนวิทยุการบิน
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเขต 3 ลำปาง จับกุมสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ขณะออกอากาศสัญญาณรบกวนวิทยุการบิน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ตามที่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้มีหนังสือ ที่ วส.บว.(มฆ) 209/2555 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555 แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เขต 3 ลำปาง ตรวจสอบคลื่นวิทยุรบกวนข่ายสื่อสารวิทยุการบิน ความถี่ 120.250 เมกะเฮิรตซ์ บริเวณพื้นที่จังหวัดแพร่ ต่อมาสำนักงาน กสทช. เขต 3 ลำปาง ได้ตรวจสอบพบว่าการรบกวนเกิดจากสถานีวิทยุกระจายเสียง ไม่ทราบชื่อ ความถี่ 108.000 เมกะเฮิรตซ์ ตั้งอยู่เลขที่ 186 หมู่ที่ 4 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ แพร่กระจายคลื่นแปลกปลอม ความถี่ 120.590 เมกะเฮิรตซ์ (120.050- 121.130) เป็นสาเหตุการรบกวนดังกล่าว และวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ได้มีประชาชนหมู่ที่ 4 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ แจ้งร้องเรียนว่ามีการส่งคลื่นวิทยุรบกวนการรับชมสัญญาณโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. เขต ๓ ลำปาง ได้ตรวจสอบพบว่าสถานีวิทยุกระจายเสียง Green Radio ความถี่ 103.800 เมกะเฮิรตซ์ แพร่คลื่นแปลกปลอม ความถี่ 211.800 เมกะเฮิรตซ์ รบกวนความถี่ภาพและเสียง (209-216 เมกะเฮิรตซ์) และสถานีวิทยุกระจายเสียง ไม่ทราบชื่อ ความถี่ 108.000 เมกะเฮิรตซ์ แพร่ความถี่ทวีคูณ 216.000 เมกะเฮิรตซ์ รบกวนความถี่พาห์เสียง ความถี่ 215.750 เมกะเฮิรตซ์ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท. แพร่ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าไม่ได้จดทะเบียนขอทดลองออกอากาศต่อ สำนักงาน กสทช. จึงได้ขอหมายค้นจากศาลจังหวัดแพร่ และประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ เข้าทำการตรวจค้นสถานที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย พ.ต.ท.มนัส เกิดสุขโข รองผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ร.ต.อ. ธีรวุฒิ นกยูงทอง ร.ต.ต. ลือชัย แควชล ด.ต.ซันโย คันธวัง ด.ต.วิชาญ วุฒิเจริญ ด.ต.มนตรี อินทรีย์ ด.ต.สุนทร แก้ววิเศษ พร้อมด้วยพนักงานของสำนักงาน กสทช. เขต 3 ลำปาง มีนายธีรัช เพ็ชรหิน นายมนัส แก้วตาบุตร นายสุชาติ อ่อนสุวรรณ์ นายพิเดช หล่ายเจ็ด นางสาวสาวิตรี ศรีสด นายณัฐพงษ์ ตุงเครือคำ และนายชัยวุฒิ หลวงคำดุก ได้นำหมายค้นของผู้พิพากษาศาลจังหวัดแพร่ เข้าทำการตรวจค้นสถานีวิทยุกระจายเสียง ไม่ทราบชื่อ ความถี่ 108.000 เมกะเฮิรตซ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง Green Radio ความถี่ 103.800 เมกะเฮิรตซ์ นอกจากนี้ ยังพบสถานีวิทยุกระจายเสียงไม่ทราบชื่อ ความถี่ 104.700 เมกะเฮิรตซ์ ออกอากาศบ้านเลขที่ 186 หมู่ที่ 4 บ้านกาศผาแพร่ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จึงยึดของกลางทั้ง 3 สถานี รวมของกลางจำนวน 22 รายการ ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อดำเนินคดีต่อไป อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฐานมีใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738