ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ตุลาคม 2555 / 07:56:54  
ลำปางเล็งเป็นแหล่งผลิต รถม้า ส่งออก ลำปางเล็งเป็นแหล่งผลิต รถม้า ส่งออก
ผวจ.ลำปางเตรียมผลักดันให้ลำปางเป็นเมืองส่งออกรถม้า ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางรถม้าเพิ่มขึ้น ชี้ แจงกรณีรับมอบ "รถม้าต้นแบบ" ไม่ใช่รถม้าประจำตำแหน่งผู้ว่าฯ

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปางได้จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี ระหว่างปี 2557 – 2560 โดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้จังหวัดลำปางเป็นนครแห่งเซรามิคและหัตถอุตสาหกรรม เมืองแห่งการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น และเมืองแห่งสุขภาพปลอดภัย รวมทั้งยังจะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งตลาดสำคัญคือ ญี่ปุ่นและจีน โดยเฉพาะจังหวัดลำปาง เป็นเมืองที่มีรถม้าเป็นสัญลักษณ์ เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป จนกลายมาเป็นอาชีพรถม้ารับจ้างให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
นายธวัชชัย กล่าวว่า จังหวัดได้เล็งเห็นความสำคัญของรถม้าที่อยู่คู่เมืองลำปางมานานจึงจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10 ลำปาง พัฒนารถม้าต้นแบบและระบบสื่ออิเล็กทรอนิคส์ประเภทเสียงบรรยาย ความเป็นมาและสถานที่สำคัญของจังหวัดลำปางตลอดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยรถม้ารอบเมืองลำปาง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องมีมัคคุเทศก์นำเที่ยว ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมคนขับรถม้ารับจ้างไปแล้ว 20 คน และมีรถม้าต้นแบบที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 2 คัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10 ลำปาง และสมาคมรถม้าลำปางนำรถม้าต้นแบบมาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ชม ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา จุดประสงค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการส่งเสริมเอกลักษณ์และการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ไม่ใช่เป็นรถประจำตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อมีงานสำคัญของจังหวัดก็จะนำรถม้าต้นแบบ ออกมาโชว์เพื่อการประชาสัมพันธ์ และรับแขกบ้านแขกเมือง หากไม่มีงานให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10 ลำปาง เก็บรักษาเพื่อเป็นต้นแบบในการฝึกอบรมและพัฒนารถม้าลำปางต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวอีกว่า ในอนาคตอยากจะผลักดันให้ลำปางเป็นจังหวัดที่ผลิตรถม้าส่งออกจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เช่นเดียวกับอู่ต่อเรือที่จังหวัดอยุธยา ตอนนี้ได้มีการศึกษาเพื่อพัฒนาถึง 9 แบบ ต่อไปถ้าใครอยากได้รถม้าไปโชว์หรือไปใช้งานตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ต้องมาสั่งทำที่ลำปาง ซึ่งจังหวัดจะส่งเสริมในเชิงหัตถอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปว่า ลำปางเป็นจังหวัดเดียวที่มีการส่งออกรถม้าในประเทศไทย

ข่าวโดย : อธิชัย ต้นกันยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738