ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 ตุลาคม 2555 / 13:05:36  
เทศบาลเมืองยวมใต้ เชิญชวนชาวอำเภอแม่สะเรียง ตกแต่ราชวัตร ประทีป โคมไฟ ต้อนรับนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองยวมใต้ เชิญชวนชาวอำเภอแม่สะเรียง ตกแต่ราชวัตร ประทีป โคมไฟ ต้อนรับนักท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองยวมใต้ เชิญชวนชาวอำเภอแม่สะเรียง ตกแต่ราชวัตร ประทีป โคมไฟ ต้อนรับนักท่องเที่ยว

นายสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมทั้งเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้ามาที่อำเภอแม่สะเรียง ในช่วงเทศกาลออกพรรษา ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคมนี้ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอแม่สะเรียง ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย จึงขอเชิญชวนประชาชนอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกันตกแต่งราชวัตร ประทีป โคมไฟ บริเวณซุ้มประตูหน้าบ้าน อาคารบ้านเรือน ถนนหรือซอย ในหมู่บ้านให้สวยงาม
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้เปิดเผยอีกว่า พิพิธภัณฑ์จอมแจ้ง ถือว่าเป็นจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและตั้งอยู่ทางเข้าอำเภอแม่สะเรียงซึ่งนักท่องเที่ยวที่จะเข้าสู่อำเภอแม่สะเรียงหรืออำเภออื่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะต้องผ่าน ขณะที่ทางเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ได้ตกแต่ราชวัตร ประทีป โคมไฟ เรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดให้ผู้สนใจนำสินค้า อาหารพื้นบ้านมาวางจำหน่ายได้ เน้นการบริการนักท่องเที่ยวแบบนั่งกับพื้นเพื่อไม่ให้บดบัง อาคารพิพิธภัณฑ์ ติดต่อได้ที่พ่อหลวงเดช ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ โทร 081-7642278

ข่าวโดย : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738