ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 พฤศจิกายน 2555 / 18:29:46  
อบจ.แม่ฮ่องสอนลงความร่วมมือกับ อบต. จัดการสิ่งแวดล้อม อบจ.แม่ฮ่องสอนลงความร่วมมือกับ อบต. จัดการสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงนามความร่วมมือกับอบต. 14 แห่ง ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บ่ายวันนี้ (26 พย) นายทวีศักดิ์ วัฒนธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างนายอัครเดช วันไชยธนวงค์ นายกอบจ.แม่ฮ่องสอนกับผู้บริหาร อบต. 14 แห่งได้แก่ อบต.ห้วยปูลิง/ อบตปางหมู/ อบต.หมอกจำแป่ / อบต.ห้วยผา/ อบต.ปางมะผ้า/ อบต.เวียงเหนือ/ อบต.แม่กี๊/ อบต.ขุนยวม/ อบต.แม่ลาน้อย/ อบตท่าผาปุ้ม/ อบต.เสาหิน/ อบต.แม่ยวมน้อย/ อบต.สบเมย/ อบต.ป่าโปง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำสาละวิน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันพัฒนาท้องถิ่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ภาคเหนือ ที่วิทยาลัยชุมชน จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนการจัดทำข้อบัญญัติตำบล เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แม่ฮ่องสอน โดยอบจ.แม่ฮ่องสอน สนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ตามความจำเป็น อบต.สร้างความเข้าใจกับประชาชน ในการเข้าชื่อเพื่อออกข้อบัญญัติตำบล ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตำบลนั้น คณะนิติศาสตร์สนับสนุนด้านวิชาการ และหน่วยงานที่เหลือ สนับสนุนกระบวนการทำงาน เช่นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงานและการพัฒนาศักยภาพผู้นำ/

ข่าวโดย : วาสนา ไข่แก้ว ทีมข่าว สวท.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738