ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 พฤศจิกายน 2555 / 22:14:13  
รายการแม่ฮ่องสอนข่าวบ้านเฮาของสวท.แม่ฮ่องสอนได้รับรางวัลเป็นรายการวิทยุดีเด่นด้านวัฒนธรรม รายการแม่ฮ่องสอนข่าวบ้านเฮาของสวท.แม่ฮ่องสอนได้รับรางวัลเป็นรายการวิทยุดีเด่นด้านวัฒนธรรม
รายการแม่ฮ่องสอนข่าวบ้านเฮาของสวท.แม่ฮ่องสอนได้รับรางวัลเป็รายการวิทยุดีเด่นด้านวัฒนธรรม

จ.แม่ฮ่องสอนมอบรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร รางวัลสร้างเสริมคนดี มีคุณธรรม ประจำปี 2555 และมอบเกียรติบัตรแก่รายการวิทยุด้านวัฒนธรรมดีเด่น เช้าวันนี้ (29 พย.) นางนฤมล ปาลวัฒน์ เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณและเข็มกลัดชูเกียรติแก่นายณรงฤทธิ์ วงค์บุตร ครูโรงเรียนห้วยส้าน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร รางวัลสร้างเสริมคนดี มีคุณธรรมประจำปี 2555 จากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ศาลากลาง จ. แม่ฮ่องสอน จากนั้นผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน มอบเกียรติบัตรรายการวิทยุด้านวัฒนธรรมดีเด่นแก่รายการแม่ฮ่องสอนข่าวบ้านเฮา ทางสวท.แม่ฮ่องสอน 104 เมกะเฮริต์ ดำเนินรายการโดย นางเวียงสอน ดอนแก้ว และรายการค่าวฮ่ำกำจ๊อย สถานีวิทยุชุมชน อำเภอแม่สะเรียง ดำเนินรายการโดย นายกฤต วงศ์น้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กองแป และมอบเกียรติบัตร ตามโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 อำเภอแม่สะเรียง พิธีมอบรางวัลเป็นสร้อยคอทองคำ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่บ้านห้วยโผ อำเภอแม่สะเรียง และมอบใบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงาน/ คณะทำงานจัดทำหนังสือท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนกว่าเหล่าแม่ฮ่องสอน/

ข่าวโดย : วาสนา ไข่แก้ว/ ทีมข่าว สวท.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738