ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ธันวาคม 2555 / 15:56:11  
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดรับการเสนอราคาอาคารที่ทำการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เลาขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แจ้งเปิดรับการเสนอราคา อาคารพาณิชย์ จำนวน ๒ คูหา ๒ ชั้น หรือ ๓ ชั้น เนื้อที่ประมาณ ๓๕๐ – ๔๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่มีการคมนาคมสะดวก เหมาะสม ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้เป็นที่ทำการของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใน ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ นี้

นางอ่อนศรี ศรีอัมพร ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจาก ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๖ วรรคท้าย กำหนดให้มีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด ซึ่งต้องดำเนินการจัดหาสถานที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจะเปิดดำเนินการในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ผู้สนใจสามารถ ยื่นเสนอราคา เช่าอาคาร ดังกล่าวข้างต้น เพื่อใช้เป็นที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ อาคารห้องสมุด ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนเลียบคลองชลประทานหมู่ที่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร ๐๕๓-๘๙๖๒๐๑-๓ โทรสาร ๐๕๓-๘๙๖๒๐๒ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๕ ธันวาคมศกนี้

ข่าวโดย : ผู้สื่อข่าว: ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738