ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 ธันวาคม 2555 / 15:06:04  
กองทัพบก เปิดรับสมัครนัดเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ กองทัพบก เปิดรับสมัครนัดเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
กองทัพบก เปิดรับสมัครนัดเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2556

นายเริงณรงค์ ณียวัตน์ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากกรมยุทธศึกษาทหารบกว่า กองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก จะเปิดรับสมัคร บุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยเริ่มจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 2555 ถึง 13 ก.พ. 2555 ที่ กองบัญชาการกองทัพภาค , มณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบกทุกแห่ง และที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ระหว่างวันที่ 13 ธ.ค. 2555 ถึง 15 ก.พ. 2556 (เว้นวันหยุดราชการ) และวันที่ 16 ถึง 24 ก.พ. 2556 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ส่วนการเปิดรับสมัครจะมีขึ้น ณ สถานที่ ดังนี้
- กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 20 – 22 ม.ค. 2556
- กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 – 25 ม.ค. 2556
- กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. 2555 – 1 ก.พ. 2556
- กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 จ.อุดรธานี ระหว่างวันที่ 3 – 4 ก.พ. 2556
- กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 9 – 11 ก.พ. 2556
- กองบังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร วันที่ 13 ก.พ. 2556
- กรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 16 – 24 ก.พ. 2556 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2241-4068-9 โทรสาร 0-2243-6124-6 ต่อ 1234 เว็บไซต์ www.atc-rta.com

ข่าวโดย : กมลรัตน์ เพ็ชรแสนงาม
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738