ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 ธันวาคม 2555 / 10:45:38  
สปข.3 เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ “เด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2556 เน้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ความรู้ ภายใต้แนวความคิด “เด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”

นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เตรียมจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ลานหน้าอาคารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ทั้งนี้ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุกสนานและซึมซับความรู้ไปกับกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทักษะด้านต่าง ๆ ภายในแนวคิดการจัดงานคือ “เด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”
กิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การแสดงบนเวทีใหญ่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (สทท.เชียงใหม่) กิจกรรมบนเวทีเล็กของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (สวท.เชียงใหม่) เปิดห้องส่งโทรทัศน์ให้น้อง ๆ ได้ฝึกทักษะการอ่าน การออกเสียง เป็นผู้ประกาศข่าวเยาวชน การประกวดวาดภาพระบายสี อาเซียนสามัคคี บริการตรวจสุขภาพ และสนุกกับการเล่นเกมส์เสริมทักษะจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมจัดกิจกรรม พร้อมแจกของขวัญ ของรางวัลมากมาย นอกจากนี้ ในงานจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 เชียงใหม่ และถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
สำหรับคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประจำปี 2555 ที่มอบให้กับเด็ก ๆ คือ “สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี”

ข่าวโดย : ลัดดารัตน์ สุขกิจประเสริฐ
หน่วยงาน : สผป.สปข.3

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738