ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 ธันวาคม 2555 / 17:30:23  
สาธารณสุขเชียงราย ควบคุมอาหารในกระเช้าของขวัญ ต้องแสดงฉลากและวันหมดอายุ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ห้างร้านที่จัดกระเช้าของขวัญ ตะกร้า หรือสินค้าที่รวมเป็นชุด หากเป็นอาหารจะต้องแสดงฉลากภาษาไทยที่ชัดเจน อ่านง่าย ต้องระบุประเภทหรือชนิดของอาหารแต่ละรายการ รวมทั้งราคา วันเดือนปี ที่หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน หากไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จะมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท หากประชาชนตรวจพบแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย หรือแจ้งสายด่วน อย. โทร 1556

นายแพทย์ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยถึงการแสดงฉลากของอาหารที่นำมาจัดรวมในภาชนะ หรือการจัดกระเช้าของขวัญว่าในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทุกปี องค์กร หน่วยงาน หรือประชาชนนิยมมอบกระเช้าเป็นของขวัญกัน ซึ่งอาจเป็นกระเช้าดอกไม้ กระเช้าอาหาร/เครื่องดื่มกระป๋อง หรือกระเช้าผลไม้สด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายมีความห่วงใยในผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดในกระเช้า และเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้ผู้บริโภค จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการห้างร้าน ที่จำหน่ายกระเช้าของขวัญ ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดให้อาหารมากกว่า 1 ชนิด หรือชนิดเดียวกันแต่มีหลายชิ้น ซึ่งจัดรวมอยู่ในภาชนะเดียวกันหรือมีการหุ้มห่อเพื่อจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นกระเช้า ตะกร้า กล่อง ถุง หรือภาชนะใดก็ตาม หากเป็นอาหารต้องแสดงฉลากและข้อความเป็นภาษาไทยที่ชัดเจน อ่านง่าย และจะต้องระบุชื่อ ประเภทหรือชนิดของอาหารแต่ละรายการ รวมทั้งราคา วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนวันหมดอายุไว้ที่ภาชนะด้วย หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม หรือเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท
นายแพทย์ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวต่อไปว่า จึงขอความร่วมมือผู้บริโภค ก่อนซื้อกระเช้าของขวัญ ขอให้ตรวจดูฉลาก วันเดือนปี ราคา ให้ชัดเจน หากพบฉลากไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถแจ้งร้องเรียนไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย หรือแจ้งสายด่วน อย. โทร 1556 เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย..

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738