ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 ธันวาคม 2555 / 11:55:13  
ศูนย์ข้าวชุมชนขี้เหล็กพัฒนา เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1 ศูนย์ข้าวชุมชนขี้เหล็กพัฒนา เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1
ศูนย์ข้าวชุมชนขี้เหล็กพัฒนา ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1 ในราคากิโลกรัมละ 22 บาท

นายสมจิต จันทร์เที่ยง นายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็ก เปิดเผยว่า ทางตำบลขี้เหล็กได้จัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนขี้เหล็กพัฒนาตามนโยบายของกรมการข้าวเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้ชาวนามีการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้ในชุมชนอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ซึ่งเกษตรกรจะเป็นผู้บริหาร การดำเนินงานของศูนย์ ฯ โดยมีเทศบาลตำบลขี้เหล็กร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่เป็นผู้สนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งในขณะนี้ศูนย์ข้าวชุมชนฯได้ทำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้ว โดยจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1 กิโลกรัมละ 22 บาท และเมล็ดพันธุ์กระสอบบรรจุ 25 กิโลกรัม กระสอบละ 550 บาท ทั้งนี้ เกษตรกรหรือประชาชนผู้ที่มีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวดังกล่าว ติดต่อซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ที่ ศูนย์ข้าวชุมชนขี้เหล็กพัฒนา โทร. 087-189-2182 และงานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเทศบาลตำบลขี้เหล็ก โทร. 053-372629 , 053-465484

ข่าวโดย : ภาวิณี เสริฐสิทธิ์ นศ.ฝึกงาน มช.
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738