ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 ธันวาคม 2555 / 16:46:50  
การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 วันที่ 2 จังหวัดลำพูนเกิดอุบัติเหตุ 13 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 12 คน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 วันที่ 2 จังหวัดลำพูนเกิดอุบัติเหตุ 13 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 12 คน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย
การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ วันที่ 2 จังหวัดลำพูนเกิดอุบัติเหตุ 13 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 12 ราย และมีผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย

การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2555 จังหวัดลำพูนมีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น รวม 13 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 12 ราย เป็นชาย 7 คน หญิง 5 คน และมีผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย คือ นายณัฐพล ชมขุนทด อายุ 20 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25 หมู่ 6 ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเป็นรถมอเตอร์ไซค์ 10 ครั้ง รองลงมาเป็นรถปิคอัพ 1 ครั้ง รถเก๋ง 1 ครั้ง และรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป 1 ครั้ง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ อื่นๆ 6 ครั้ง เมาสุรา 3 ครั้ง ตัดหน้ากระชั้นชิด 2 ครั้ง มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 1 ครั้ง และขับรถเร็วเกินกำหนด 1 ครั้ง ถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเป็นถนนในหมู่บ้าน 6 ครั้ง รองลงมาเป็นถนนในเขตเทศบาล 3 ครั้ง ถนนกรมทางหลวง 3 ครั้ง และถนนของกรมทางหลวงชนบท 1 ครั้ง ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด เวลา 16.01-00.00 น. จำนวน 5 ครั้ง และเวลา 08.01-16.00 น. จำนวน 5 ครั้ง รองลงมาเวลา 00.01-08.00 น. จำนวน 3 ครั้ง จำนวนยานพาหนะที่ถูกเรียกตรวจ เป็นรถมอเตอร์ไซค์ 463 คัน รถปิคอัพ 286 คัน รถเก๋ง 123 คัน รถตู้ 49 คัน รถโดยสาร 4 ล้อขึ้นไป 25 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป 52 คัน ยานพาหนะที่ถูกดำเนินคดีเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย เมาสุรา ไม่มีใบขับขี่ และฝ่าฝืนไฟสัญญาณจราจร รวม 94 คัน รถปิคอัพเมาสุรา ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ ฝ่าฝืนไฟสัญญาณจราจร และแซงในที่คับขัน รวม 44 คัน และรถเก๋งไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่มีใบขับขี่ รวม 32 คัน จำนวนผู้ถูกดำเนินคดี เป็นชาย 131 คน หญิง 37 คน รวม 168 คน
การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2555 จังหวัดลำพูนมีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น รวม 20 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 19 ราย เป็นชาย 14 คน หญิง 5 คน และมีผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย คือ นายณัฐพล ชมขุนทด อายุ 20 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25 หมู่ 6 ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน


ข่าวโดย : ชาลิสา วัฒนะโชติ
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738