ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 มกราคม 2556 / 14:22:41  
ยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ๗ วันอันตราย
เทศกาลปีใหม่แม่ฮ่องสอน ๗ วันอันตรายมีผู้บาดเจ็บ ๒๓ ราย เสียชีวิต ๑ ราย อุบัติเหตุเกิดขึ้น ๑๗ ครั้ง

นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วง ๗ วันอันตราย เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ เกิดอุบัติเหตุ ๑๗ ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ ๒๓ ราย เป็นชาย ๑๐ ราย หญิง ๑๓ ราย และมีผู้เสียชีวิต ๑ รายเป็นผู้หญิง การเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวประกอบไปด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ บนเส้นทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางระหว่างหมู่บ้าน

ข่าวโดย : ดำเนิน ท้วมจอก ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738