ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มกราคม 2556 / 11:11:34  
สพป.แพร่ เขต 1 จัดงานสร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรม นำความเป็นไทยสู่สาธารณชนและสากล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จัดงานสร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรม นำความเป็นไทยสู่สาธารณชนและสากล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานประกาศเกียรติคุณสดุดี

ดร.สุวรรณ นรพักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1แจ้งว่า เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 ที่ผ่านมาที่โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ อำเภอเมืองแพร่ ทาง สพป.แพร่ เขต 1 ได้จัดกิจกรรมงานสร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรมนำความเป็นไทยสู่สาธารณชนและสากล ขึ้นเพื่อส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณรางวัลอันทรงคุณค่าของครูและนักเรียน เป็นการนำผลงานและวิชาการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน สร้างขวัญกำลังใจกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่นในแต่ละกิจกรรม โดยได้จัดกิจกรรมจำนวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานประกาศเกียรติคุณสดุดี รางวัลทรงคุณค่า สพป.แพร่ เขต 1 ประจำปี 2555 และรางวัลหนึ่งแสนครูดี และกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนำเด็กประถมศึกษาแพร่สู่สาธารณชน ด้านทักษะวิชาการ วิชาชีพ โดยให้ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้นำเสนอผลงาน และจัดนิทรรศการ จำนวน 103 เหรียญทองจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ นิทรรศการ 40 หน่วยงาน บุคคลยอดเยี่ยม รางวัลทรงคุณค่า สพป.แพร่ เขต 1 นิทรรศการ 222 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา นอกจากนี้ยังเป็นการมอบเกียรติบัตรดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจกับข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา และนักเรียนที่ได้ รับรางวัลดีเด่นในแต่ละกิจกรรมอีกด้วย /. ฉัตรชัย พวงขจร /ข่าว/พิมพ์

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738