ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2556 / 10:44:27  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย ประกาศจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว (ผ้าห่มนวม) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย ประกาศจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว (ผ้าห่มนวม)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย ประกาศจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว (ผ้าห่มนวม) จำนวน 1,165 ผืน โดยจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ

นายวิชัย ใจพิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาวได้ประกาศจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว (ผ้าห่มนวม) จำนวน 1,165 ผืน โดยมีรายละเอียดในการจัดซื้อ ได้แก่ ผ้านวมผลิตจากใยฝ้ายหรือใยสังเคราะห์พร้อมปลอกหุ้มเป็นผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ ลาย 2 ด้าน (โดยแต่ละด้านมีลายไม่ซ้ำกัน) หากต้องการมีการต่อผ้าต้องทำด้วยฝีมือประณีตเรียบร้อย และให้ต่อผ้าได้ไม่เกินด้านละ 3 นิ้ว ซึ่งขนาดของผ้าห่มนวมต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 70 นิ้ว มีความยาวไม่น้อยกว่า 88 นิ้ว การเย็บหุ้มริมผ้าต้องเรียบร้อยประณีต ส่วนน้ำหนักของผ้าห่มนวมต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 2.70 กิโลกรัม และผ้าห่มนวมแต่ละผืนต้องบรรจุเรียบร้อยในถุงพลาสติก โดยบรรจุให้ได้ขนาดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน คือ บรรจุ 1 ผืน/ถุง โดยผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าวและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
กำหนดยื่นซองเสนอราคา วันที่ 9 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (อำเภอแม่อาย) ผู้สนใจติดต่อเสนอราคาและรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 053-054-100-0 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวโดย : ภาวิณี เสริฐสิทธิ์ นศ.ฝึกงาน มช.
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738