ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2556 / 11:09:24  
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย บรรยายพิเศษหัวข้อ ประเทศไทยใต้ร่มพระบารมีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย บรรยายพิเศษหัวข้อ ประเทศไทยใต้ร่มพระบารมีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวานนี้ (วันที่ 9 มกราคม 2556) หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พบนักเรียนโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และบรรยายพิเศษหัวข้อ ประเทศไทยใต้ร่มพระบารมีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รองปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า ลูกหลานของไทยต้องรู้จักรักและสามัคคี ประพฤติปฏิบัติดีต่อพ่อแม่ ครู อาจารย์ เคารพผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนดี รักษาเอกลักษณ์ล้านนา ด้วยการอู้คำเมือง แต่งกายพื้นเมือง ให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ใช้ชีวิตเรียบง่ายในแบบของแต่ละคน ดำรงชีวิตแบบพอเพียง มีศีลธรรม เคารพกฎหมาย รักษาความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่นิยมการโกหก หลอกลวง มีความซื่อสัตย์ ในส่วนของการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต้องเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาบาฮาซา ซึ่งเป็นอีกภาษาที่สำคัญรองจากภาษาอังกฤษ เพราะจะใช้สื่อสารกันมากในประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งฝากไปถึงยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกันสร้างบรรยากาศอาเซียนภายในโรงเรียน มุ่งมั่นเป็นสถาบันเรียนรู้ ASEAN จังหวัดเชียงใหม่ คือศูนย์กลางในหลายด้าน ทั้งการท่องเที่ยว วัฒนธรรม Mice ศูนย์กลางทางการแพทย์ การศึกษา การคมนาคม และชนชาติที่มีมากที่สุดในอาเซียน คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน
ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังกล่าวด้วยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ต้องรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ เพราะถือเป็นจุดเด่นสำคัญ ความเจริญที่เข้ามา อาจทำให้จังหวัดเชียงใหม่ขาดเสน่ห์ ขณะที่ประเทศไทยต้องเรียนรู้ใน 3 เรื่อง คือ อะไรที่เท่าเขา อะไรที่นำหน้าเขา และอะไรที่ตามหลังเขา แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ในประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน โดยมีนางอรนารถ ฟูญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน เป็นตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้


ข่าวโดย : นางสาวปิยวรรณ์ บุญวาส , นายกฤชติณท์ แม้นทอง นศ.ฝึ
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738