ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มกราคม 2556 / 15:12:37  
เชียงใหม่เป็นนครแห่งไมซ์จะทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 3เท่า
ภาครัฐและเอกชนในเชียงใหม่ ประกาศเจตนารมณ์วางกรอบแผนแม่บท เพื่อทำงานและผลักดันจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นนครแห่งไมซ์ภายในปี 2560

นายธงชัย ศรีมาดา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ พร้อมนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันปักหมุด เป็นสัญญลักษณ์ของการเข้าสู่นครแห่งไมซ์ หรือศูนย์กลางการจัดประชุม และนิทรรศการ ทั้งนี้ 8 หน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลึกกำลังวางกรอบ แผนแม่บท การทำงานพัฒนา และผลักดันจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการ ต่อยอดสู่การเป็น นครแห่งไมซ์ระดับโลก สนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ปี 2556 เป็นปีแห่งไมซ์จังหวัดเชียงใหม่ และหลังจากนี้จะนำแผนแม่บท เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบต่อไป
ทั้งนี้คาดว่าเมื่อเชียงใหม่ เป็นนครแห่งไมซ์ระดับโลก จะทำให้มูลค่าอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอย่างน้อย 3 เท่า หรือเป็นปีละกว่าหมื่น 5พันล้านบาท

ข่าวโดย : สมรัตน์ /สุพัฒน์
หน่วยงาน : สทท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738