ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มกราคม 2556 / 16:06:08  
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ขอเชิญชมนิทรรศการวันวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา และการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ครั้งที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ขอเชิญชมนิทรรศการวันวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา และการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ครั้งที่ 3
นายปรีดา ดีรัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จะจัดงานนิทรรศการวันวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา และการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ชิงถ้วยฯ ฯพณฯ ศาสตราจานย์(พิเศษ) ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 85 พรรษา และเพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาฟุตซอลเยาวชนลำพูน – เชียงใหม่ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ที่ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จึงขอเชิญชมนิทรรศการวันวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา และการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ซึ่งจะมีนิทรรศการต่างๆ อาทิ การจัดแสดงผลงานวิจัยครู และวัตกรรมได้รับรางวัลในระดับดี-ดีมาก การจัดแสดงผลงาน ชิ้นงานของนักศึกษา สาขาวิชาต่างๆ พร้อม Open House ทุกสาขา การจัดประกวดนวัตกรรมโครงการ นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา ด้านการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงไทยลูกทุ่ง การจัดสาธิตงานประดิษฐ์ 108 อาชีพ กลุ่มนักศึกษา กลุ่มแม่บ้าน-ชุมชน ฯลฯ และการจัดกาดมั่วเทคโนฯ

ข่าวโดย : นางสาวณุชนาพร บุญมาตุ้ย นักศึกษาฝึกงาน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738