ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มกราคม 2556 / 15:08:30  
มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เตรียมจัด "งานสตรอเบอรี่มูลนิธิโครงการหลวง" มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เตรียมจัด "งานสตรอเบอรี่มูลนิธิโครงการหลวง"
มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เตรียมจัด "งานสตรอเบอรี่มูลนิธิโครงการหลวง" ในวันที่ 22 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (18 ม.ค. 56) นายนิวัฒน์ ขันโท นักวิชาการ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง มาร่วมดำเนินรายการโลกสวยด้วยมือเรา ทาง สวท.ฝาง FM 89.25 MHz เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การจัด “งานสตรอเบอรี่มูลนิธิโครงการหลวง” กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสตอเบอรี่ การเยี่ยมชมแปลงผลิตสตรอเบอรี่ การประกวดผลผลิตสตรอเบอรี่ การสาธิตการทำอาหารจากผลผลิตสตรอเบอรี่ เลือกซื้อผลผลิตสตรอเบอรี่สดๆและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ จากสตรอเบอรี่ แบะชมโดมสตรอเบอรี่ยักษ์ ในการนี้หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ลานนิทรรศการศูนย์ข้อมูล สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจติดต่อสอบถามได้ทาง www.angkhangstation.com หรือทางเฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-450077,053-450107-9

ข่าวโดย : ภาวิณี เสริฐสิทธิ์ นศ.ฝึกงาน มช.
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738