ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 มกราคม 2556 / 15:24:40  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอความร่วมมือ งดเผาในช่วง 80 วันอันตราย (21 ม.ค. – 10 เม.ย. 2556) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอความร่วมมือ งดเผาในช่วง 80 วันอันตราย (21 ม.ค. – 10 เม.ย. 2556)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอความร่วมมือ งดเผาในช่วง 80 วันอันตราย (21 ม.ค. – 10 เม.ย. 2556) และหากพบเห็นไฟป่าสามารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์ 1362 และ 191

เช้าวันนี้(24ม.ค.56)นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวในรายการผู้ว่าฯพบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz โดยในประเด็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2556 นี้ ทางจังหวัดได้เตรียมการโดยมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และในระดับหมู่บ้าน เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการและสั่งการ และได้ออกประกาศใช้มาตรการ 80 วันอันตราย (21 ม.ค. – 10 เม.ย. 2556) โดยขอความร่วมมืองดการเผาทุกชนิด นอกจากนี้พื้นที่เกษตรที่มีความประสงค์ต้องการไถกลบตอซังข้าว สามารถแจ้งความประสงค์ขอบริการรถไถที่ทางจังหวัดได้จัดเตรียมไว้ให้ หรือองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวต่ออีกว่า การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานของจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวแม่ฮ่องสอนทุกคน และฝากให้ทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม เพราะปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทั้งประเทศ
ทั้งนี้ได้ตั้งหมายเลขโทรศัพท์ 1362 และ 191 ซึ่งสามารถโทรแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่งโมง เมื่อพบเห็นไฟป่า โดยจะมีหน่วยดับไฟป่าที่อยู่ใกล้ เข้าปฏิบัติงานในทันที

ข่าวโดย : พักตร์ภูมิ ปัญญาไชยพัฒน์
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738