ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 มกราคม 2556 / 16:13:16  
จัดหางานเชียงใหม่ชี้แจงแรงงานต่างด้าว
จัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ที่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

นายเฉลิมศักดิ์ อุทกสินธุ์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว หลังคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 มกราคม ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ลักลอบทำงานอยู่กับนายจ้างในประเทศไทยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเป็นเวลา 120 วัน เพื่อดำเนินการให้ได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราวและได้รับอนุญาตเป็นผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมกับได้รับอนุญาตทำงานเฉพาะกับนายจ้างเดิมต่อไป ซึ่งนายจ้างต้องยื่นโควตาจ้างแรงงานต่างด้าว พร้อมบัญชีแนบรายชื่อแรงงานต่างด้าวภายใน 1 เดือน ส่วนลูกจ้างต้องดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางชั่วคราว ไปตรวจโรคกับโรงพยาบาลของรัฐบาลและทำใบอนุญาตทำงาน ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังมีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติจำนวนมาก ดังนั้นนายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวต้องดำเนินการดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์

ข่าวโดย : อิสระ/สุรินทร์/สวท.ฝาง
หน่วยงาน : สทท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738