ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 มกราคม 2556 / 10:20:35  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกมาตรการควบคุมการเผาในที่โล่ง โดยจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ออกมาตรการควบคุมการเผาในที่โล่ง โดยจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกมาตรการควบคุมการเผาในที่โล่ง โดยจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

เช้าวันนี้(27ม.ค.56 )นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิด กิจกรรมเดินรณรงค์ ตามโครงการ รณรงค์ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นและร่วมมือกันป้องกันไฟป่าและหมอกควัน โดยเฉพาะในช่วง 80 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 10 เมษายน 2556 โดยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ หน่วยควบคุมไฟป่า อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่รวมทั้งกะเหรี่ยงคอยาวจากหมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า กว่า 500 คน ร่วมเดินรณรงค์ จากบริเวณ ลานจอดรถสนามบินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านไปยังชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ไปสิ้นสุดที่อนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่าหากเกษตรกรที่ต้องการเผาพื้นที่เพื่อเตรียมทำการเกษตร ทางจังหวัดจะไถกลบต่อซังข้าวให้ฟรีแทนการเผา และมีมาตรการจับกุม ผู้ที่ฝ่าฝืนซึ่งมีโทษทั้งจำและปรับ
สำหรับสถานการณ์หมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีที่ผ่านมา พบปริมาณฝุ่นละออง ไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงเกินค่ามาตรฐาน คือ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 และสูงที่สุด อยู่ที่ 367.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว สุขภาพของประชาชน ตลอดจนทัศนวิสัยด้านการจราจร

ข่าวโดย : วาสนา ไข่แก้ว/ ทีมข่าว สวท.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738