ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 31 มกราคม 2556 / 13:41:08  
จังหวัดเชียงราย แจ้งรายชื่อลานมันจากจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมโครงการเปิดรับจำนำนอกพื้นที่
จังหวัดเชียงราย แจ้งรายชื่อลานมันจากจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมโครงการเปิดรับจำนำนอกพื้นที่จำนวน 5 ราย

นายเฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง จังหวัดเชียงราย แจ้งว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ แจ้งรายชื่อลานมันจากจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 5 รายได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการเปิดจุดรับจำนำนอกพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2555/56ประกอบด้วย ชื่อลานมันมุ่งเจริญพัฒนาการเกษตร ชื่อหจก.จันทร์กระจ่างพืชผล ชื่อหจก.เกียรติสงวน2003 ชื่อหจก.ศรีนครเจริญการเกษตร และชื่อลานมันทวีสินพืชผล นอกจากนี้ได้อนุมัติให้ตั้งจุดรับจำนำเพิ่มเติมอีก 3 ราย คือ ที่อำเภอเชียงแสน คือปานระพี รังษี ที่อำเภอเชียงของ คือเหนือเมฆค้าพืชไร่ และที่อำเภอเทิง คือ บจก.เชียงรายางพาราเซ็นเตอร์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053- 150200-1 ...................

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738