ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 31 มกราคม 2556 / 15:57:00  
ICT Free WIFI By TRUE
กระทรวงไอซีที ร่วมกับ กลุ่มทรู เปิดโครงการ ICT Free WiFi by TRUE เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้อินเทอร์เน็ตแก่ประชาชน รวมทั้งรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดโครงการ ICT Free WiFi by TRUE ตามนโยบาย Smart Thailand ของรัฐบาล โดยปักหมุดสัญญาณไวไฟแรงทั่วภาคเหนือ เริ่มแห่งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและศักยภาพของเมืองเชียงใหม่ ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้ บริการดังกล่าวให้บริการผ่านฮอตสปอต WiFi by TrueMove H จำนวน 5 หมื่นจุดทั่วประเทศ ด้วยความเร็ว 2 เมกะบิตต่อวินาที และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจุดให้บริการเป็น 3 แสนจุดครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศภายในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้อีกด้วย

ข่าวโดย : รุจิภรณ์/สุพัฒน์
หน่วยงาน : สทท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738