ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 กุมภาพันธ์ 2556 / 20:10:39  
งาน ต้นกำเนิด ไม้แกะสลักของดี อ. แม่ทา จ. ลำพูน เริ่ม ขึ้น อย่าง เป็นทางการแล้ว งาน ต้นกำเนิด ไม้แกะสลักของดี อ. แม่ทา จ. ลำพูน เริ่ม ขึ้น อย่าง เป็นทางการแล้ว
งาน ต้นกำเนิด ไม้แกะสลัก และ ของ ดี อ.แม่ทา เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว โดย นาย ณัฐวุฒิใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน เพื่อ เผยแพร่ แหล่ง ผลิตภัณฑ์ งานไม้แกะสลัก ของ อ.แม่ทา ให้เป็น ที่รู้จัก อย่างกว้างขวาง

ช่วงเช้าวันนี้ ( 2 กุมภาพันธ์ 2556 ) ที่ ลาน วัฒนธรรม วัด หนองยางไคล บ้านหนองยางฟ้า ต. ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางมา เป็น ประธาน เปิดงาน ต้นกำเนิด ไม้แกะสลักของดี อำเภอแม่ทา ครั้ง ที่ 3 จัด ระหว่างวันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2556 บรรยากาศภายใน งาน เป็นไป อย่าง คึกคัก โดย มี นาย นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการ ต่าง ๆ และ ประชาชน ชาว อ.แม่ทา คอยให้การ ต้อนรับ
ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก องค์การบริการส่วน จังหวัด ลำพูน กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนร่วมกับอำเภอแม่ทา องค์กรปกครองท้องถิ่น และ ผู้ประกอบการไม้แกะสลักแม่ทา ได้ ร่วมกัน จัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อาชีพดั้งเดิมของ ชาว อ. แม่ทา และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน อีกทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจการ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ไม้แกะสลัก ของ อำเภอแม่ทา ซึ่งเป็น แหล่ง ผลิต การ แกะสลักไม้ที่ ใหญ่ที่สุดในโลกให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชน ชาวไทย ชาวต่างประเทศให้ มากยิ่งขึ้น
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ ไม้แกะสลัก ของ อ. แม่ทา ถือเป็น ผลิตภัณฑ์ งาน ฝีมือ ที่มีคุณค่า ควร ได้ รับการส่งเสริม ซึ่ง กระทรวง พาณิชย์ จะ ประสาน งาน กับ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ในการ ขยาย ตลาด การ จำหน่าย งาน ไม้แกะสลัก ไปสู้ ผู้บริโภค กลุ่ม เป้าหมาย ให้มากขึ้น ใน ส่วน ของ ผู้ ประกอบการ S M E ที่ มี ปัญหา ใน การ บริหาร กิจการ หรือ ข้อ สงสัย เกี่ยว กับ มาตรการ ให้ความ ช่วยเหลือ และ สนับสนุน ของ รัฐบาล สามารถ ติดต่อ สอบถาม ขอ คำปรึกษา ได้ที่ สายด่วน โทร. 1111 .

ข่าวโดย : เชาวรินทร์ สอนปาละ
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738