ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 กุมภาพันธ์ 2556 / 09:10:44  
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ประกาศผลการประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ประกาศผลการประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดการประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ (พระมหากษัตริย์ / พระราชวงศ์) ผลการประกวด ฯ ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศประเภทเยาวชน ได้แก่ นางสาวรดา แซ่เฒ่า และรางวัลชนะเลิศประเภทประชาชน ได้แก่ นายอำนาจ สีแจ๋ม โดยกรมประชาสัมพันธ์จะนำผลงานที่ได้รับรางวัล จัดพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป

นายดนัย ชนกล้าหาญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ได้จัดการประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ (พระมหากษัตริย์ / พระราชวงศ์) ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมลำพูนวิล อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ทั้งส่งเสริมให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเกิดความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย นับแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยจัดการประกวดเป็น ๒ ประเภท คือ เยาวชนในสถานศึกษา และประชาชนทั่วไป
สำหรับผลการประกวดประเภทเยาวชนในสถานศึกษา ชนะเลิศรางวัลที่ ๑ ได้แก่ นางสาวรดา แซ่เฒ่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร, รางวัลที่ ๒ นางสาวอารยา กุฎีแดง ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ ได้รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร, รางวัลที่ ๓ นางสาวสกุณา ปาปวน โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร, รางวัลชมเชย นางสาวสุชานาถ สุตินกาศ ได้รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาท และเกียรติบัตร ส่วนประเภทประชาชนทั่วไป ชนะเลิศรางวัลที่ ๑ ได้แก่ นายอำนาจ สีแจ๋ม ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร, รางวัลที่ ๒ นายนฤเทพ พรหมเทศน์ ได้รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร, รางวัลที่ ๓ นายมงคล ยองเพ็ชร ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร, รางวัลชมเชย ดต. รุจ กันทะจันทร์ ได้รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาท และเกียรติบัตร ทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์จะนำผลงานที่ได้รับรางวัล จัดพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738